AZS AJP Gorzów Wielkopolski – Szkolenie młodzieży


AZS AJP Gorzów Wielkopolski – Szkolenie młodzieży


AZS AJP Gorzów Wielkopolski – Szkolenie młodzieży

Jedną z ważniejszych misji AZS AJP Gorzów Wielkopolski jest szkolenie młodych adeptek koszykówki. Klub współpracuje ze szkołami, prowadzi akademie i pozwala koszykarkom płynnie przechodzić przez kolejne szczeble rozwoju. Od wieku dziecięcego aż po karierę seniorską. Wszystko rozpoczyna jednak praca u podstaw.

W 2015 roku klub rozpoczął projekt pod nazwą „Mała Akademia”. Dedykowany jest on dziewczynkom z klas 1-3 szkół podstawowych z Gorzowa oraz okolic. To pierwszy stopień w całej „piramidzie” systemu szkolenia koszykarek. Celem jest jednak nie tylko wyszukanie talentów, ale także zaszczepienie pasji do sportu i promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Następnym etapem jest „Nauka, sport, przyszłość”. Ten program dotyczy dziewcząt starszych klas szkół podstawowych. Szkolenie na tym etapie pozwala już wyłonić najlepiej rokujące zawodniczki – nadal jednak celami przewodnimi są: promocja ruchu i zdrowia, nauka odpowiedzialności czy sumiennego podejścia do obowiązków.

Szkolenie młodzieży

Co ważne – klub szkoli we wczesnej fazie przy współpracy ze szkołami i trenerami w całym regionie. To oznacza, że wiele zajęć prowadzonych jest również w innych miejscowościach. Najmłodsi i ich rodzice mogą zatem znaleźć szkołę najbliższą swojemu miejscu zamieszkania. W sumie prowadzonych jest aż kilkanaście grup treningowych koordynowanych przez system szkolenia AZS AJP Gorzów Wielkopolski.

Klub współpracuje również ze Szkołą Podstawową nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim gdzie znajduje się dedykowana koszykówce klasa sportowa. W przypadku starszych dziewcząt jest to Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie, które oferuje również miejsce w internacie dla zawodniczek klubu. AZS AJP Gorzów Wielkopolski prowadzi kilka zespołów młodzieżowych w kategoriach U-14 (Młodziczki), U-16 (Kadetki), U-18 (Juniorki) oraz U-22 (Juniorki Starsze).

Młode zawodniczki, które wyróżniają się w drużynie, mają również szanse występować w drużynach rezerw pierwszego zespołu. To dodatkowa szansa na udoskonalanie swoich umiejętności.

Cały proces kształtowania zawodniczek przebiega spójnie i stale jest doskonalony przez koordynatorów szkolenia. Dzięki konkretnemu programowi i rozbudowanej strukturze, młoda zawodniczka trafiająca pod skrzydła „Małej Akademii” może przechodząc poszczególne szczeble trafić aż do pierwszego zespołu AZS AJP Gorzów – i to wszystko w ramach jednego klubu sportowego.